Alexandra Matyinkó

Čo je Slniečková joga?

Picture

- projekt zameraný na zdravý rozvoj dieťaťa v MŠ

Slniečková joga podporuje správne dýchanie a držanie tela v rôznych pozíciách, ktorými deti napodobňujú rozprávky (napr. zvieratká, alebo prírodné javy). Cvičenie je dynamické, hravé, zaraďujeme dychové cvičenia, posilňovanie, rovnovážne polohy, očné cviky, jogu prstov, cvičenia na nožnú klenbu, chrbticu a pohybovú koordináciu.

Ďalšie pozitívne účinky detskej jogy:
- posilňuje imunitu (prirodzenú obranyschopnosť organizmu)
- zlepšuje pamäť a pozornosť
- rozvíja tvorivosť detí, vzájomnú komunikáciu
- zlepšuje orientáciu v priestore

Cvičením jogy objavujeme vzťah medzi dychom a držaním tela. Ak jedno nie je v poriadku,
nie je v poriadku ani druhé.
Leslie Kaminoff, špecialista v oblasti jogy a anatómie dýchania

Picture
Forma:
Cyklické kurzy

Charakteristika:
Slniečková joga – telesná joga pre deti v MŠ
Jogové prvky znázorňujú zvieratká, rastlinky, alebo prírodné javy, ktoré deti cvičením napodobňujú. Hodina je hravá, rozprávková a zároveň poučná. Cieľom je podporovať zdravý vývoj detí – joga dáva zdravie, rozvíja koncentráciu, umožňuje sebarealizáciu.

Priebeh hodiny:
-          úvod tvorí privítanie, deti si posadajú do kruhu, aby na seba videli a vzájomne sa pozdravíme
-          nasleduje Slniečková rozcvička pri relaxačnej hudbe
-          rozprávkou vytvárame jogové prvky – rôzne pozície cielene zaraďované a usmerňované
-          po rozprávke sa spoločne zamýšľame nad poučením z príbehu
-          využívame kreslenie, spievanie, alebo veselú hru pre uvoľnenie detí po cvičení
-          na záver si detičky zaslúžia pochvalu a spoločne sa rozlúčime

Slniečková joga pre deti nepodporuje súťaživosť, každý cvičí v rámci svojich možností a každý si zaslúži pochvalu a ocenenie.

Cvičí sa 1x týždenne, 1 cvičebná hodina trvá 30 min.
Cvičenie prebieha v priestoroch škôlky pod pedagogickým dohľadom.
Hodinu vedie certifikovaná cvičiteľka detskej jogy, učiteľka biológie a ekológie Mgr. Alexandra Matyinkó, kontakt: 0905/ 320 878.

Pozn.:
Joga pre deti nie je náboženstvo, ani nepredpokladá žiadnu konkrétnu filozofiu. Joga pre deti je telesné cvičenie. S deťmi nemeditujeme, ani nefilozofujeme.